Jizhong Ren

Jizhong Ren


Chairman and Founder

FIND OUT MORE
Shehua Shen

Shehua Shen


Senior Technical Advisor

FIND OUT MORE
Ruquan Cai

Ruquan Cai


Chief Financial Officer

FIND OUT MORE
Yuqin Guo

Yuqin Guo


Chief of Hospital President

FIND OUT MORE
Xiaohui Wang

Xiaohui Wang


Vice President

FIND OUT MORE
Yaqin Huang

Yaqin Huang


Secretary of Board of Directors

FIND OUT MORE
Weizhen Deng

Weizhen Deng


Deputy Director of Medical Affair Department

FIND OUT MORE